Backend purchase

Het Purchase event dient te worden verzonden, naar het API endpoint van Spotler Activate, als een aankoop wordt bevestigd in het ordersysteem. Daarnaast wordt aangeraden om de purchase ook vanuit de frontend te triggeren.

Bij gebruik van Copernica kan de backend purchase ontvangen worden via de koppeling van:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1896087586

Vanwege de volgende situaties wordt zowel de frontend als backend purchase aangeraden:

 • De frontend purchase wordt niet altijd getriggerd omdat de bedankpagina niet wordt ingeladen

 • Door sommige Adblockers worden de cookies niet geaccepteerd en worden dus geen frontend events naar Spotler Activate verstuurd

In onderstaande voorbeeld komt het voordeel van het versturen van beiden tot uiting:

Alleen frontend purchase

Frontend & Backend purchase

Alleen frontend purchase

Frontend & Backend purchase

 1. Profiel A doet een aankoop

 2. Profiel A klikt de bedankpagina weg voordat deze wordt ingeladen = geen frontend purchase, dus geen purchase

 1. Profiel B doet een aankoop

 2. Profiel B klikt de bedankpagina weg voordat deze wordt ingeladen = geen frontend purchase

 3. Vanuit het ordersysteem wordt doorgegeven dat Profiel B een aankoop heeft gedaan = backend purchase

Inhoud

In het Backend Purchase event worden de volgende velden minimaal meegestuurd:

Veldlabel

Veldinhoud

Veldlabel

Veldinhoud

event

Purchase

email

Emailadres van het profiel

orderid

Id van de order

products

id

Id van het aangeschafte product

quantity

Aantal van het aangeschafte product

Let op: het product id in het event dient overeen te komen met de SKU van het product in Spotler Activate!

In de volgende omstandigheden zijn meer velden verplicht:

 1. Worden er meerdere talen gebruikt? → stuur dan ook language mee in de product array

 2. Worden er meerdere valuta gebruikt? → stuur dan ook currency mee in het event

Extra

In dit event kunnen extra datavelden uit de database worden meegestuurd. Wellicht zijn er in het Data Plan velden toegevoegd aan het event, die benodigd zijn voor het opzetten van use cases.

Een overzicht van de datavelden die je mee kunt sturen in het event, vind je hier: https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1378222133

Allereerst dien je de custom datavelden aan te maken in Spotler Activate: https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1477607437

Vervolgens kun je deze meesturen met de veldlabel: custom_(naam van het veld).

In het geval van het custom dataveld custom_provincie dient dus bijvoorbeeld custom_provincie meegestuurd te worden.

Implementatie

De documentatie voor het implementeren van de Backend Purchase via API Calls, vind je hier: https://Spotler Activate.tech/documentation#backend-purchase

Controleren

Na de implementatie kun je de volgende twee dingen controleren:

 • De respons op de API call

 • Het event in Spotler Activate

De volgende respons op de API call is correct:

De volgende respons is incorrect:

Het event kun je in Spotler Activate als volgt controleren:

 • Klik op een event ID

 • Controleer de volgende velden in het event:

  • Created at: is dit een tijdstip na de implementatie van de API Call? Zo niet, selecteer een ander event ID.

  • Api inserted & api verified: bevat een van deze velden ‘yes’? Dan is het event correct geïmplementeerd. Zo niet, controleer de implementatie.

Let op: de frontend en backend purchase worden samengevoegd op basis van het order id. Wanneer je alleen een backend purchase stuurt, zijn de consent velden niet zichtbaar in het event. Een wijziging van de consent kun je controleren in het profiel van het event.

Meer informatie over de backend purchase vind je hier: https://Spotler Activate.tech/documentation#backend-purchase