Datavelden

Datavelden worden in Spotler Activate opgeslagen als profiel- of eventvelden. Voor het opslaan van speciale data kunnen custom velden worden aangemaakt.

Profielvelden overschrijven, in tegenstelling tot eventvelden, de waardes van de profiel data. Twee voorbeelden:

Event met profielveld

Een profiel schrijft zich in voor de nieuwsbrief met het e-mailadres stan@email.nl. Dit levert het volgende op:

Event:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1368293494

Datavelden:

In Spotler Activate:

 

Event met eventveld

Een profiel bekijkt een product. Dit levert het volgende op:

Event:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1369210923

Datavelden:

 • Productarray met id van bekeken product

In Spotler Activate:

 • ViewContent event toevoegen aan event data van profiel

  • In event wordt bekeken product id vermeld

 • Ga naar Data en scrol naar ‘Fields’

 • Controleer de kolom ‘Profile field’:

  • Heeft het veld een groen vinkje, dan is het een profielveld

  • Heeft het veld geen groen vinkje, dan is het een eventveld

 

Profielvelden

Profielvelden worden opgeslagen met het event en overschrijven de bestaande waardes van de profiel data. De volgende velden zijn profielvelden:

Profielvelden in Spotler Activate

Veldlabel in event

Veldinhoud in event

Opmerkingen

Profielvelden in Spotler Activate

Veldlabel in event

Veldinhoud in event

Opmerkingen

Email

email

Text

 

Email hash (SHA256)

email

Text

Let op: de parameter e-mail hash dient te worden verstuurd onder het veld email

First name

firstname

Text

 

Last name

lastname

Text

 

Gender

gender

M of male, F of female, U of unknown

Let op: gebruik van m, f of u als veldinhoud verplicht voor interpretatie gender!

Birthdate

birthdate

Date (YYYY-MM-DD of DD-MM-YYYY)

 

Phone

phone

Number inclusief ‘-' en '+’

Voorbeeld: +316-12345678

Zipcode

postcode

Text

Let op: gebruik van postcode als veldlabel verplicht voor interpretatie zipcode!

City

city

Text

 

Country

country

Text

Let op: gebruik tweeletterige landcode conform ISO 3166-1 alpha-2 verplicht (voorbeelden: NL/BE/DE)

Currency

currency

Text

Let op: gebruik valutacode conform ISO 4217 verplicht (voorbeelden: EUR/USD/GBP)

Newsletter

newsletter

yes (bij optin), no (bij optout)

Let op: stuur dit veld niet indien onbekend (dus niet undefined of unknown sturen)

Service

service

yes (bij optin), no (bij optout)

Let op: stuur dit veld niet indien onbekend (dus niet undefined of unknown sturen)

Marketing

marketing

yes (bij optin), no (bij optout)

Let op: stuur dit veld niet indien onbekend (dus niet undefined of unknown sturen)

External user ID

userid

Number

 

Mobiele advertiser ID

mobile_advertiser_ID

Number

 

Checkin (from event)

Checkin_date

Date (yyyy-mm-dd)

Travel optie: elke event met checkin_date overschrijft de laatste waarde in het profiel

Nights (from event)

Checkout_date

Date (yyyy-mm-dd)

Travel optie: elke event met checkin_date en checkout_date wordt in Spotler Activate verwerkt tot nights

Checkin (from order)

Checkin_date

Date (yyyy-mm-dd)

Travel optie: elke Purchase met checkin_date overschrijft de laatste waarde in het profiel

Nights (from order)

Checkout_date

Date (yyyy-mm-dd)

Travel optie: elke Purchase met checkin_date en checkout_date wordt in Spotler Activate verwerkt tot nights

 • Ga naar Data en scrol naar ‘Fields’

 • De kolommen geven het volgende aan:

  • Field name: de naam van het veld

  • Data type: het type data van het veld

  • Count: het aantal velden in Spotler Activate

  • Custom field: een vinkje als het een custom veld is

  • Profile field: een vinkje als het een profiel veld is

  • URL Parameter: een vinkje als de waarde wordt opgeslagen op basis van een parameter in een URL

Eventvelden

Eventvelden worden opgeslagen met het event. De naam van het event is ook een eventveld. De volgende velden zijn eventvelden:

Veldlabel in event

Veldinhoud in event

Opmerkingen

Veldlabel in event

Veldinhoud in event

Opmerkingen

orderid

Number

Referentienummer van order

campaign

Text

De ID van de campagne. Staat dit in de url van je landingspagina als variabele sqzl_campaign of utm_campaign? Dan kun je dit weglaten.

source

Text

De bron waar het profiel vandaan komt. Staat dit in de url van je landingspagina als variabele sqzl_source of utm_source? Dan kun je dit weglaten.

keyword

Text

 

category_id

Id van categorie

 

objectname

Naam van categorie

 

timestamp

Timestamp van het event

Let op: dit veld is alleen bruikbaar voor API Calls en wordt gebruikt voor events uit het verleden. Toegestane formats: unix epocht timestamp of yyyy-mm-dd

event date

Date (yyyy-mm-dd)

Let op: dit veld is alleen bruikbaar voor het importeren van een CSV en wordt gebruikt voor events uit het verleden.

totalvalue

Number

Overschrijft de totale waarde van de aankoop, anders is het productprijs x aantal.

Product array

De productarray behoort ook tot de eventvelden. Op basis van het product id in de product array, wordt de koppeling gelegd met de SKU van het product in Spotler Activate. In de product array kunnen de volgende velden worden meegestuurd:

Product array in event

Veldlabel in productarray

Veldinhoud in productarray

Opmerkingen

Product array in event

Veldlabel in productarray

Veldinhoud in productarray

Opmerkingen

products

id

Uniek ID of SKU

Let op: verplicht veld in product array

language

Taal van interactie met product in ISO-639+ ISO-3166

Let op: gebruik taal conform ISO-639+ ISO-3166 verplicht (voorbeelden: nl-NL/nl-BE/en-US/de-DE)

name

Naam van product in text

 

price

Prijs van enkel product in numbers

Let op: gebruik van 2 decimalen en punt (in plaats van komma) verplicht

quantity

Aantal van product in numbers

 

category_ids

JSON array van categorieën product

 

Product array met alleen product id:

Product array met meerdere waardes:

Custom datavelden

Custom datavelden zijn profiel- of eventvelden met extra informatie over events, die speciaal zijn aangemaakt voor jouw account. Voor het opslaan van custom datavelden in Spotler Activate, dienen de velden eerst aangemaakt te worden. Meer informatie:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1477607437

 • Ga naar Data en scrol naar ‘Fields’

 • Onderaan staan de (eventuele) custom velden

Staat het custom veld niet in het overzicht? Ga naar: