Event data

Event data zijn de events die een profiel heeft getriggerd. Events zijn gebeurtenissen zoals het bekijken van een product of het toevoegen van producten aan de winkelwagen.

Events in profiel

In het profiel wordt de event data weergeven onder de tab ‘Events’. De events worden weergeven met de volgend informatie:

  • Event ID

Het ID van het event, door erop te klikken wordt meer informatie zichtbaar over het event.

  • Created

De datum en het tijdstip waarop het event is ontvangen in Squeezely.

  • ContactID

Het ID van het profiel dat het event heeft getriggerd.

  • Event

Het event dat het profiel heeft getriggerd.

  • API inserted?

De indicator of er informatie vanuit de API is toegevoegd.