Data

De data van elk individu wordt bijgehouden in een 360° profiel.

Data gebruiken

Met de profielen kun je automatisch en real-time data:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1127710851

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2522906639

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2522873860

 

Voor de populairste personalisatievormen