CSV importeren

Historische data kan met een CSV bestand worden geïmporteerd in Spotler Activate.

CSV voorbereiden

Met een CSV bestand kunnen de volgende twee soorten data geïmporteerd worden:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1192591366

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1377304577

Het importeren van CSV bestanden kan niet ongedaan gemaakt worden!!

Profielvelden kunnen echter met een nieuwe waarde worden overschreven.

Test een CSV import met één profiel en bekijk het resultaat in Spotler Activate!

Het CSV bestand dient als volgt te zijn opgebouwd:

 • Scheiding met komma of puntkomma: de kolommen dienen gescheiden te worden met een komma (,) of puntkomma (;)

 • Naam van datavelden in eerste rij: in de eerste rij worden de datavelden als kolomnamen verwerkt. Geef de kolommen exact dezelfde naam als de datavelden in Spotler Activate (bijvoorbeeld email, first name, last name).

 • Rijen van datavelden in correct datatype: de Spotler Activate datavelden dienen in het correcte datatype verwerkt te worden (bijvoorbeeld name is text, birthdate is number). Controleer het datatype van de datavelden in dit artikel.

 • Identifier veld altijd aanwezig: het dataveld email of UserID dient altijd onderdeel te zijn van de CSV, waarbij elke rij een identifier bevat. Op basis van de identifier wordt de data toegevoegd aan het bestaande profiel van de identifier of wordt een nieuw profiel aangemaakt.
  Let op: verwar UserID niet met CustomerID / ContactID. CustomerID / ContactID is een intern ID in Spotler Activate dat automatisch aangemaakt voor een nieuw profiel wanneer een bezoeker op de website niet herkend wordt. Het UserID is optioneel en staat meteen het hoogst in de hiërarchie van alle identifiers. Als je CustomerID / ContactID per ongeluk mapt aan UserID, heeft dat nare gevolgen. Alle CustomerID / ContactID’s in de import wordt dan gezien als een UserID waardoor er allemaal nieuwe profielen aangemaakt worden.

Bij het importeren van events zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Extra kolom voor event: in de eerste rij wordt de kolom ‘event’ toegevoegd. In de onderstaande rijen wordt de naam van het event aangegeven (bijvoorbeeld purchase). Spotler Activate beschouwt elke regel in het CSV bestand als event en koppelt dit event aan het e-mailadres dat in de kolom 'email wordt ingevuld.

 • Extra kolom voor event date: in de eerste rij wordt de kolom ‘event date’ toegevoegd. In de onderstaande rijen wordt de datum van het event ingevuld.
  Let op: wanneer de event date ontbreekt, wordt de datum van het importeren gebruikt als event datum.

Bij het importeren van Purchase events zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Extra kolom voor orderid: Voeg een orderid toe aan de purchase events. Gebruik hetzelfde orderid op meerdere regels om order regels (producten) binnen een order te koppelen aan hetzelfde purchase event.

 • Extra kolom voor order regels: Voeg voor iedere order regel binnen dezelfde order het product id toe onder ‘products', specificeer de hoeveelheid onder quantity en geef de prijs van het product aan onder 'price’.

 • Gebruik punten voor prijzen en geen komma’s.

 

Email

Firstname

Lastname

Email

Firstname

Lastname

pim@spotleractivate.tech

Pim

Reijnen

maarten@spotleractivate.tech

Maarten

Moerland

Event

Orderid

Event_date

Email

First name

Last name

Quantity

Products

Price

Event

Orderid

Event_date

Email

First name

Last name

Quantity

Products

Price

Purchase

12345

02/02/2021

pim@spotleractivate.tech

Pim

Reijnen

1

123-ab-XL

100

Purchase

12345

02/02/2021

pim@spotleractivate.tech

Pim

Reijnen

1

123-ac-XXL

120

Purchase

12555

08/02/2021

maarten@spotleractivate.tech

Maarten

Moerland

3

123-ab-xl

100

CSV importeren

Voor het importeren van de CSV zijn twee opties:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1928921281

Limiet

Voor een handmatige import geldt een limiet op de bestandsgrootte van 200MB. Voor uploads via de FTP geldt dit niet.