Profiel data

De eigenschappen en productsets van profielen worden opgeslagen als profiel data. De eigenschappen zijn datavelden van profielen die overschreven kunnen worden met nieuwe waardes. De productsets zijn producten die voor profielen zijn samengevoegd op basis van interacties of patronen.

Wanneer een profiel verhuist kan het dataveld ‘city’ overschreven worden met de nieuwe woonplaats van het profiel.

Wanneer een profiel twee producten in de winkelwagen stopt, worden deze producten toegevoegd aan de productsets ‘Added to Cart’.

Contact info

In de contact info worden de volgende (eventuele) datavelden opgeslagen:

 • Email

 • First name

 • Last name

 • Phone

 • Gender

 • Birthdate

 • Zipcode

 • City

 • Country

 • Currency

Productsets

In Spotler Activate worden automatisch de standaard productsets aangemaakt. Daarnaast is mogelijk om zelf productsets samen te stellen. Van elke productsets worden de eerste vier producten getoond. Je kunt rechtsboven switchen tussen de verschillende productsets van het profiel.

De standaard productsets zijn:

 • Top 20 most sold products

 • 20 random products

 • Last viewed

 • Added to cart

 • Purchased

 • Recommended for you

 • Items you may like

 • Last viewed (no fallback)

Other fields

De other fields zijn de datavelden die Spotler Activate toevoegt aan het profiel op basis van de verzamelde data.

Wanneer het productveld Brand onderdeel is van de productinformatie, wordt automatisch bijgehouden welke drie merken het meest worden bekeken door het profiel.

Wanneer het productveld Categories onderdeel is van de productinformatie, wordt automatisch bijgehouden welke drie categorieën het meest worden bekeken door het profiel.

Custom fields

De custom fields zijn de datavelden die worden aangemaakt voor het opslaan van speciale informatie als profielvelden. Een voorbeeld is het abonnementstype van een profiel.

Meer informatie over het aanmaken van custom datavelden vind je hier:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1477607437

Consent zijn de permissies die een profiel heeft gegeven voor het opslaan van cookies en het verzenden van e-mails. Door op ‘Consent Log’ te klikken, kun je de historische consent wijzigingen van het profiel zien.

In Spotler Activate kun je drie soorten consent voor het verzenden van e-mails bijhouden:

 • Service: permissie voor het verzenden van e-mails op basis van een aankoop. In het Purchase event wordt aangeraden om service consent mee te sturen.

 • Newsletter: permissie voor het verzenden van e-mails op basis van een opt-in. In het EmailOptIn event wordt aangeraden om newsletter consent mee te sturen.

 • Marketing: permissie voor het delen van data met derden (Facebook, Google, etc.) op basis van het e-mailadres.

In Spotler Activate kun je cookie consent op twee manieren afhandelen:

 • Simple consent

 • Multilevel consent

Meer informatie over de consentlevels vind je hier: https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/525926417

External identifiers

De identificatoren die gekoppeld zijn aan het profiel. Het profiel kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan meerdere cookies en identifiers van het ESP.