Audience data

Audience data zijn de audiences waartoe een profiel behoort.

Audiences in profiel

In het profiel wordt de audiences van het profiel weergeven onder de tab ‘Audiences’. De audiences worden weergeven met de volgend informatie:

  • ID

Het ID van de audience, door erop te klikken kom je terecht in de betreffende audience.

  • Audience

De naam van de audience.

  • Contact ID

Het ID van het profiel dat tot de audience behoort.

  • Retention expiry

De datum en het tijdstip tot wanneer het profiel tot de audience behoort.

  • Event

Het event wat heeft geleid tot de deelname aan de audience.