Purchase

Een profiel triggert het Purchase event wanneer het een betaling heeft afgerond.

Inhoud

In het Purchase event worden de volgende velden aangeraden:

Let op: het product id in het event dient overeen te komen met de SKU van het product in Spotler Activate!

Wanneer producten in meerdere talen worden aangeboden, dient ook de taal (waarin het product aangeschaft wordt) onderdeel te zijn van de productarray als language. De notatie voor de language is ISO-639-1-ISO-3166 alpha 2.

Standaard is de berekende waarde de productprijzen x aantal. Wil je dit overschrijven (bijvoorbeeld inclusief extra kosten), kan je hiervoor het totalvalue veld meegeven.

Als in het event meer velden worden weergeven, worden er extra velden meegestuurd in het event.

 • Ga naar Data en scrol naar ‘Events’:

 • Klik op Purchase

Staat het event niet tussen de events in het overzicht? Controleer de implementatie

Waarom komen er geen extra velden mee in het event? Voeg extra velden toe aan de implementatie van het event

Waarom komen er geen consent velden mee in het backend event? In de events worden geen consentvelden getoond die via de backend API binnenkomen. Wanneer je het doorsturen van de consentvelden wilt valideren, wordt aangeraden om een backend event te versturen naar een profiel zonder consent en vervolgens te controleren in het profiel of de consentvelden zijn gewijzigd.

 • Controleer het product id in het event (zie instructie hierboven)

 • Ga naar Products

 • Zoek het product id op in de zoekbalk

  • Wordt het overeenkomende product getoond? Klik op het product en controleer de SKU

  • Wordt het overeenkomende product niet getoond? Controleer de implementatie

 • Zoek het profiel op (door middel van emailadres of userID) bij 360 profiles

 • Zoek naar een purchase event met het API icoontje:

Let op: de frontend en backend purchase worden samengevoegd op basis van het order id. Wanneer je alleen een backend purchase stuurt, zijn de consent velden niet zichtbaar in het event. Een wijziging van de consent kun je controleren in het profiel van het event.

Implementatie

Het wordt aangeraden om het purchase event vanuit de frontend en backend te versturen naar Spotler Activate. De frontend purchase wordt getriggerd als de bedanktpagina op de website wordt ingeladen, terwijl de backend purchase wordt getriggerd vanuit het ordersysteem. Op basis van het orderid worden de frontend en backend purchases samengevoegd tot één purchase.

Vanwege de volgende situaties wordt zowel de frontend als backend purchase aangeraden:

 • De frontend purchase wordt niet altijd getriggerd omdat de bedankpagina niet wordt ingeladen

 • Door sommige Adblockers worden de cookies niet geaccepteerd en worden dus geen frontend events naar Spotler Activate verstuurd

In onderstaande voorbeeld komt het voordeel van het versturen van beiden tot uiting:

Alleen frontend purchase

Frontend & Backend purchase

Alleen frontend purchase

Frontend & Backend purchase

 1. Profiel A doet een aankoop

 2. Profiel A klikt de bedankpagina weg voordat deze wordt ingeladen = geen frontend purchase, dus geen purchase

 1. Profiel B doet een aankoop

 2. Profiel B klikt de bedankpagina weg voordat deze wordt ingeladen = geen frontend purchase

 3. Vanuit het ordersysteem wordt doorgegeven dat Profiel B een aankoop heeft gedaan = backend purchase

De Frontend en Backend Purchase kunnen automatisch worden geïmplementeerd met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1359151137

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1424949251

Het Frontend Purchase event kan handmatig worden geïmplementeerd met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1359446057

Het Backend Purchase event kan handmatig worden geïmplementeerd met: