Automation data

Automation data zijn de automations die een profiel heeft getriggerd in een e-mail blokje van een journey.

Automation in profiel

In het profiel wordt de automation data weergeven onder de tab ‘Automations’. De automations worden weergeven met de volgend informatie:

  • Created at

De datum en het tijdstip waarop de automation is getriggerd in Squeezely.

  • Contact ID

Het ID van het profiel dat de automation heeft getriggerd.

  • Campaign/Journey ID

De journey waarin de automation is getriggerd.

  • Buffer endtime

De buffer tijd voor het versturen van de automation.

  • Handled

De afhandel status van de automation.

  • Sent

De verstuur status van de automation.

  • Channel

Het kanaal waar de automation naar is verstuurd.