Profiel

In het 360° profiel wordt alle data over een persoon bijgehouden. Een persoon kan zowel een bekende klant als een onbekende websitebezoeker zijn. In Spotler Activate kun je een profiel opzoeken door naar 360° profiles te gaan:

In de zoekbalk kun je een profiel opzoeken met de volgende variabelen:

Data

In het profiel wordt de volgende data bijgehouden:

Soort data

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1192591366

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1192525884

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1192689713

Inhoud

De eigenschappen en productsets van het profiel

De interacties van het profiel

De klantreizen van het profiel

De externe triggers van het profiel

De doelgroepen van het profiel

In het profiel

Met de profielen kun je automatisch en real-time data: