Categories

De categories zijn de categorieën waartoe het product behoort. Op basis van de categorieën worden producten samengevoegd in Squeezely.

Inhoud

Categories is geen verplicht productveld. Het veld wordt echter sterk aangeraden omdat het gebruikt wordt voor het bepalen van de favourite category in de profiel data en veel gebruikt wordt in product sets en personalisaties.

 • Ga naar Products

 • Voer de SKU of name van het product in de zoekbalk in

 • Klik op het product en bekijk de categories

Wordt het veld niet gevuld? Voeg het veld toe aan de implementatie van de product feed

Samenvoegen in Squeezely

Op basis van het productveld categories worden producten ingedeeld in categorieën. In Squeezely kun je alle bestaande categorieën bekijken onder Categories. In dit overzicht zie je het volgende:

 • ID: het id van de categorie

 • Name: de naam van de categorie

 • Klik in het overzicht op een categorie

 • Bekijk het volgende:

  • Name: de naam van de categorie

  • Description: de (eventuele) beschrijving van de categorie

  • Category id: het category id in Squeezely

  • Google product category id: het (eventuele) Google category id

  • URL: de (eventuele) url op de website

  • Products: de producten die tot de categorie behoren

 • Klik in het overzicht op een categorie

 • Bekijk het volgende:

  • Category id: het category id in Squeezely

Implementatie

De categories kunnen automatisch worden geïmplementeerd met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1359151137

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1399652355

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1424949251

Het productveld kan handmatig worden geïmplementeerd met: