Verzilveren

De verrijkte data kan worden verzilverd door data automatisch en realtime toe te passen in de communicatie naar profielen.

Data toepassen

De verrijkte data kan worden toegepast in:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2523168807

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2523136058