Verrijken

De verzamelde data van profielen kan automatisch en handmatig worden verrijkt met extra data in Spotler Activate.

Extra data

Op basis van de verzamelde data worden profielen verrijkt met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2522578956

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2522906654