CRM Import

Informatie kan handmatig worden geïmporteerd in Squeezely met de CRM Import. Voor het importeren wordt een CSV bestand gebruikt.

CSV bestand

Voor het importeren van een CSV ga je in Squeezely naar CRM Import.

Meer informatie over het importeren van een CSV bestand: https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/256639133

Een voorbeeld voor purchase events te importeren: