Bookerz

Door de koppeling van Bookerz met Copernica wordt de backend purchase in Spotler Activate ontvangen vanuit Bookerz en verloopt de koppeling naar Copernica via Bookerz. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Bookerz infrastructuur is het noodzakelijk om de Bookerz koppeling te gebruiken in plaats van de directe Copernica koppeling.

Event

Via de koppeling wordt het volgende event ontvangen in Spotler Activate:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1423933514

Het is cruciaal dat het Product ID en Orderid in de backend en frontend purchase overeenkomen! Stem dit af met Bookerz.

Koppeling naar Copernica

Door de koppeling wordt het volgende via Bookerz naar Copernica verstuurd:

  • Synchronisatie van data

  • Audiences & Profielen

  • Triggers & Productsets

Neem voor meer informatie of het wijzigen van hoe de data synchroniseert contact op met Bookerz.

Implementeren

Voor het implementeren van de Bookerz koppeling:

  • Ga naar Bookerz in Spotler Activate

  • Voer het Store ID, FQDN url en Consumer key in

  • Klik op ‘Save Channel’