Copernica

Met de Copernica koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Copernica. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, triggers en productsets uit Spotler Activate worden verstuurd naar Copernica.

Implementatie

Voor het implementeren van de Copernica koppeling:

Door het afronden van de volledige implementatie worden eenmalig e-mailadressen en newsletterconsent gesynchroniseerd tussen Copernica en Spotler Activate. Daarnaast worden profielvelden van Spotler Activate naar Copernica gesynchroniseerd. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

 • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd tussen Spotler Activate en Copernica

 • Consent: wijzigingen van newsletterconsent worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Copernica.

 • Profielvelden: Door Spotler Activate audiences & journeys worden profielvelden vanuit Spotler Activate verstuurd en in Copernica opgeslagen

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je audiences naar Copernica versturen door Copernica als Channel aan te vinken:

Voor de profielen in de audience maakt Spotler Activate twee subprofielen aan in Copernica:

 • Squeezely audiences: In de collectie Squeezely_audiences voegt Spotler Activate een subprofiel toe. Op dit subprofiel worden de profielvelden en de audiences van het profiel bijgewerkt in Copernica.

In Copernica wordt de API call verwerkt onder ‘Spotler Activate audiences’ in het subprofiel:

 • Ga in Copernica naar ‘Profielen’

 • Open de Copernica database waar Spotler Activate data mee synchroniseert

 • Klik op een profiel uit de audience die je wilt controleren

 • Ga onder ‘Subprofielen’ naar ‘Spotler Activate_audiences’

 • Klik op het profiel

In dit overzicht zie je de profielvelden en audiences van het profiel.

 • Squeezely triggers: In deze collectie wordt door middel van Copernica subprofielen (onder andere) de wijzigingen van de audiences van het profiel bijgehouden in Copernica.

In Copernica wordt de API call verwerkt onder ‘Spotler Activate triggers’ in het subprofiel:

 • Ga in Copernica naar ‘Profielen’

 • Open de Copernica database waar Spotler Activate data mee synchroniseert

 • Klik op een profiel uit de audience die je wilt controleren

 • Ga onder ‘Subprofielen’ naar ‘squeezely_triggers’

In dit overzicht zie je het volgende:

 • ID: het unieke trigger id

 • Trigger: in het geval van audience wijzigingen wordt dit aangeduid als ‘audience’

 • AudienceId: het id van de audience in Spotler Activate

 • AudienceName: de naam van de audience in Spotler Activate

 • Status: de audience status van het profiel

  • On: het profiel is toegevoegd aan de audience

  • Off: het profiel is verwijderd uit de audience

 • Created: het tijdstip van de trigger

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Copernica versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger zijn twee opties:

Let op: gebruik één van de twee opties!

1. Het versturen van een trigger

In het veld ‘Trigger’ kun je een label aan de trigger hangen, waarmee een subprofiel wordt verstuurd naar de collectie ‘Spotler Activate triggers’ in Copernica. Op basis van dit label kun je vervolgstappen instellen in Copernica. Wanneer profielen de e-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, voegt Spotler Activate het label toe aan de profielen in Copernica.

In Spotler Activate kun je de status van de trigger als volgt inzien:

 • Ga in Spotler Activate naar 360° Profiles

 • Zoek het profiel op dat de E-mail trigger in de journey heeft bereikt

 • Ga in het profiel naar ‘Automations’

 • In dit overzicht zie je het volgende:

  • Created at: het tijdstip waarop de trigger is bereikt

  • Contact id: het ID van het betreffende profiel

  • Campagin/Journey ID: het ID van de betreffende journey

  • Buffer endtime: het tijdstip waarop de trigger naar Copernica is verstuurd

  • Handled: of de trigger is afgehandeld in Spotler Activate

  • Sent: of de trigger is verzonden naar Copernica

  • Channel: het kanaal dat getriggerd is

In Copernica wordt de API call verwerkt onder de collectie ‘Spotler Activate triggers’ in een subprofiel:

 • Ga in Copernica naar ‘Profielen’

 • Open de Copernica database waar Spotler Activate data mee synchroniseert

 • Klik op een profiel met de betreffende trigger die je wilt controleren

 • Ga onder ‘Subprofielen’ naar ‘squeezely_triggers’

In dit overzicht zie je het volgende:

 • ID: het unieke trigger id

 • Trigger: de naam van de trigger in Spotler Activate

 • AudienceId: het id van het journey segment in Spotler Activate

 • AudienceName: de naam van het journey segment in Spotler Activate

 • Status: een lege regel

 • Created: het tijdstip van de trigger

In het veld ‘Products’ kun je een productset selecteren. De producten uit deze set worden meegestuurd met de trigger naar Copernica en kun je benutten in de vervolgstappen.

In Copernica wordt de API call verwerkt onder de collectie ‘Spotler Activate products’ in het subprofiel:

 • Ga in Copernica naar ‘Profielen’

 • Open de Copernica database waar Spotler Activate data mee synchroniseert

 • Klik op een profiel uit de audience

 • Ga onder ‘Subprofielen’ naar ‘squeezely_products’

In dit overzicht zie je het volgende:

 • ID: het unieke trigger id

 • Title: de titel van het product in Spotler Activate

 • Description: de beschrijving van het product in Spotler Activate

 • Object_id: het id van het product in Spotler Activate

 • Image: de url van de afbeelding in Spotler Activate

 • Url: de url van het product in Spotler Activate

 • Trigger: de naam van de trigger waar de producten bij zijn meegestuurd

 • TriggerId: het id van de trigger waar de producten bij zijn meegestuurd. Producten met een overeenkomend id behoren tot de productset in Spotler Activate.

2. Het triggeren van een template

Met het veld ‘Mail / template’ kun je direct een template triggeren in Copernica. Wanneer profielen de e-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurd Copernica het geselecteerde template naar hen.

Aan het template kun je een productset op basis van een RSS-feed toevoegen.