Premium Apps

Voor de merchants die graag alles uit Spotler Activate willen halen. Check de subscription tab in je settings voor het activeren van onderstaande apps. Of contacteer inquiries@Spotler Activate.tech

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2672033794

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2666201103

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2839773185