Base Tracker

De Base Tracker zorgt voor de basis tracking van profielen en implementeert automatisch enkele events.

Tracking van profielen

Met de Base Tracker worden op basis van de cookies:

Events

Door de Base Tracker te implementeren in de website, worden de volgende events automatisch ontvangen in Spotler Activate:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1368293445

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2084798545

Implementatie

De Base Tracker kan handmatig worden geïmplementeerd door:


Single page application (SPA)

Heb je een single page application - een website waarbij je niet elke pagina via een klassieke page refresh in je browser inlaadt? Dan moet je onderstaand event ook implementeren: