PersonalizationView

Een profiel triggert het PersonalizationView event wanneer het voldoet aan de voorwaarden van een personalisatie.

Inhoud

In het PersonalizationView event worden de volgende velden meegestuurd:

  • Personalization_id & personalization_id_view: het id van de personalisatie waarvoor het profiel aan de voorwaarden voldeed

  • Personalization_variant_id & personalization_variant_id_view: het id van de personalisatievariant die is toebedeeld aan het profiel

  • Control_variant:

    • True, wanneer het profiel is toebedeeld aan de controlegroep variant

    • False, wanneer het profile niet is toebedeeld aan de controlegroep variant

  • Ga naar Data en scrol naar ‘Events’:

  • Klik op het event PersonalizationView

Staat het event niet tussen de events in het overzicht? Controleer of er ooit een personalisatie live heeft gestaan in het account. Zo ja, controleer de implementatie. Zo nee, zet een personalisatie live.

Implementatie

Het PersonalizationView event kan automatisch worden geïmplementeerd met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1359151137

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1424949251

Het event kan handmatig worden geïmplementeerd door het inladen van:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1384480862