Push Notificaties

Script implementeren

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van Push Notificaties dient er een script op de website geimplemteerd te worden, meer hierover lees je in onze API documentatie.

Voor het triggeren van de webpush notificatie is webpush consent nodig. Deze consent kun je verzamelen door een overlay te maken met het volgende in het CTA url input field:

1 {{ requestPushNotification }}

Deze variabele vervangt de CTA url door een JavaScript functie die de browser consent geeft voor webpush meldingen.

De consent wordt gegeven aan de cookie en niet aan het profiel! Als de consent reeds is gegeven in de browser, wordt de personalisatie niet meer weergeven!

In een overlay ziet dit er bijvoorbeeld als volgt uit:

Messaging Node

Met een messaging node kun je een web push notificatie triggeren in de browser, indien een profiel consent heeft gegeven voor webpush. De node ziet er als volgt uit:

Voor het toepassen van een messaging node dient web push geactiveerd te zijn voor je account. Het activeren van web push kan aangevraagd worden via inquiries@squeezely.tech. Voor meer informatie zie Add on Features

In de messaging node kun je het volgende instellen:

  • Node title: de naam van de node in de journey

  • Image Url: een (eventuele) afbeelding die getoond wordt in de web push

  • Icon Url: een (eventuele) icoon die getoond wordt in de web push

  • Title: de titel die getoond wordt in de web push

  • Body: de body die getoond wordt in de web push

  • CTA url: de link achter de Call To Action van de web push

  • CTA text: de tekst van de Call To Action van de web push

Audience maken

Op basis van de webpush consent kan een audience gemaakt worden:

Deze audience kan als entry worden gebruikt voor de journey met de messaging node, om de notificatie te tonen.