Deployteq

Met de Deployteq koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Deployteq. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, triggers en productsets uit Spotler Activate worden verstuurd naar Deployteq.

Implementatie

Voor het implementeren van de Deployteq koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1620213772

Door het afronden van de volledige implementatie worden eenmalig e-mailadressen en newsletterconsent gesynchroniseerd tussen Deployteq en Spotler Activate. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

 • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Deployteq

 • Consent: wijzigingen van newsletterconsent worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Deployteq

 • Profielvelden: met elke API call worden profielvelden vanuit Spotler Activate verstuurd, maar voor het opslaan van de profielvelden in Deployteq:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1646624846

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je Audiences naar Deployteq versturen door Deployteq als Channel aan te vinken:

 

Voor de profielen in de audience verstuurt Spotler Activate twee API calls naar Deployteq:

In Deployteq kun je de API call als volgt bekijken:

 • Ga in Deployteq naar de Spotler Activate App

 • Klik op ‘View logs’

Vervolgens opent het volgende scherm:

De API Call kun je bekijken door op het informatie icoon te klikken. Vervolgens opent het volgende scherm:

In dit overzicht zie je de profielvelden die zijn meegestuurd met het profiel.

 • Segments: met deze API call wordt de audiencestatus van het profiel naar Deployteq verstuurd.

In Deployteq kun je de API call als volgt zien:

 • Ga in Deployteq naar de Spotler Activate App

 • Klik op ‘View logs’

Vervolgens opent het volgende scherm:

 

De API Call kun je bekijken door op het informatie icoon te klikken. Vervolgens opent het volgende scherm:

 

In dit overzicht zie je in de segments array het volgende:

 • Id: het id van de audience in Spotler Activate

 • Name: de naam van de audience

 • Updated_at: het tijdstip van updaten

 • Active: de audiencestatus van het profiel:

  • Y: het profiel is onderdeel van de audience

  • N: het profiel is geen onderdeel meer van de audience

Wanneer een profiel wordt toegevoegd aan een bestaande audience (die gekoppeld is aan Deployteq), verstuurt Spotler Activate de API calls ‘Customers’ en ‘Segments’ naar Deployteq. Als een profiel wordt verwijderd uit een audience, verstuurt Spotler Activate alleen de API call ‘Segments’.

Het Spotler Activate audience ID kun je in Deployteq gebruiken om audiences te selecteren. In het audience overzicht van Spotler Activate kun je het audience ID vinden:

 • In Deployteq kun je dan profielen scheiden door Spotler Activate_segments als conditie gebruiken:

 • In het object voer je dan als value het audience ID van Spotler Activate in

 

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Deployteq versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

 • Trigger: de trigger in Deployteq

 • Products: de productset die wordt meegestuurd met de trigger

Een trigger is pas zichtbaar in de Journey Builder wanneer deze is aangemaakt in Deployteq:

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Spotler Activate een API Call naar Deployteq:

 • Spotler Activate Trigger: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset van het profiel meegestuurd.

In Spotler Activate kun je de status van de trigger als volgt inzien:

 • Ga in Spotler Activate naar 360° Profiles

 • Zoek het profiel op dat de E-mail trigger in de journey heeft bereikt

 • Ga in het profiel naar ‘Automations’

 • In dit overzicht zie je het volgende:

  • Created at: het tijdstip waarop de trigger is bereikt

  • Contact id: het ID van het betreffende profiel

  • Campagin/Journey ID: het ID van de betreffende journey

  • Buffer endtime: het tijdstip waarop de trigger naar Deployteq is verstuurd

  • Handled: of de trigger is afgehandeld in Spotler Activate

  • Sent: of de trigger is verzonden naar Deployteq

  • Channel: het kanaal dat getriggerd is

In Deployteq kun je de API call als volgt zien:

 • Ga in Deployteq naar de Spotler Activate App

 • Klik op ‘View logs’

Vervolgens opent het volgende scherm:

 

De API Call kun je bekijken door op het informatie icoon te klikken. Vervolgens opent het volgende scherm:

In dit overzicht zie je aan de linkerkant de profielvelden en de productset (onder ‘products’) die zijn meegestuurd met de trigger. Aan de rechterkant zie je de getriggerde campagnes in Deployteq op basis van de trigger (in bovenstaande voorbeeld zijn er twee acties getriggerd in Deployteq).

Een productset kan in een e-mail worden verwerkt aan de hand van de RSS-feed.