Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In het 360° profiel wordt alle data over een persoon bijgehouden. Een persoon kan zowel een bekende klant als een onbekende websitebezoeker zijn. In Squeezely Spotler Activate kun je een profiel opzoeken door naar 360° profiles te gaan:

Expand
titleMet welke variabelen kan ik een profiel opzoeken?

In de zoekbalk kun je een profiel opzoeken met de volgende variabelen:

Data

In het profiel wordt de volgende data bijgehouden:

Inhoud

De eigenschappen en productsets van het profiel

De interacties van het profiel

De klantreizen van het profiel

De externe triggers van het profiel

De doelgroepen van het profiel

In het profiel