Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Squeezely kan gekoppeld worden aan externe kanalen voor het triggeren van acties of delen van data. In Squeezely vind je de koppelingen hier terug.

Email Service Providers (ESP’s)

Squeezely heeft volwaardige koppelingen met de volgende e-mail software:

Squeezely heeft een beperkte koppeling met Mailchimp

Online Advertising Platforms

Squeezely kan gekoppeld worden aan de volgende advertentieplatforms:

Dataplatformen

Squeezely kan ook gekoppeld worden aan:

Pro apps

Voor de merchants die graag alles uit Squeezely willen halen. Contacteer inquiries@squeezely.tech voor het activeren van onderstaande apps.

RFM app

Meta Pro

Push Notificaties

  • No labels