Webpower / Tripolis

Met de Webpower koppeling kun je data synchroniseren tussen Squeezely en de Email Service Provider (ESP) Webpower. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, en triggers uit Squeezely worden verstuurd naar Webpower.

Implementatie

Voor het implementeren van de Webpower koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2612461589

Door het afronden van de volledige implementatie worden e-mailadressen en consent dagelijks gesynchroniseerd tussen Webpower en Squeezely. Daarnaast worden profielvelden van Squeezely naar Webpower gesynchroniseerd. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

  • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Squeezely naar Webpower.

  • Consent: wijzigingen van consent worden realtime gesynchroniseerd Squeezely naar Webpower.

  • Profielvelden: met elke API call worden de profielvelden vanuit Squeezely verstuurd en opgeslagen in Webpower.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je audiences naar Webpower versturen door Webpower als Channel aan te vinken:

Voor de profielen in de audience verstuurt Squeezely twee API calls naar Webpower:

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Webpower versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

 

  • Trigger: de campagne die getriggerd wordt in Webpower

  • Products: de productset die wordt meegestuurd met de trigger

De campagne is pas zichtbaar in de Journey Builder wanneer deze is gepubliceerd in Webpower.

Voor de standaard productsets van Squeezely, is de taal van het account leidend voor de taal van de productset in Webpower

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Squeezely een API Call naar Webpower:

  • Squeezely Trigger: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset van het profiel meegestuurd.