Webpower / Tripolis

Met de Webpower koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Webpower. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, en triggers uit Spotler Activate worden verstuurd naar Webpower.

Implementatie

Voor het implementeren van de Webpower koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2612461589

Door het afronden van de volledige implementatie worden e-mailadressen en consent dagelijks gesynchroniseerd tussen Webpower en Spotler Activate. Daarnaast worden profielvelden van Spotler Activate naar Webpower gesynchroniseerd. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

  • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Webpower.

  • Consent: wijzigingen van consent worden realtime gesynchroniseerd Spotler Activate naar Webpower.

  • Profielvelden: met elke API call worden de profielvelden vanuit Spotler Activate verstuurd en opgeslagen in Webpower.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je audiences naar Webpower versturen door Webpower als Channel aan te vinken:

Voor de profielen in de audience verstuurt Spotler Activate twee API calls naar Webpower:

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Webpower versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

 

  • Trigger: de campagne die getriggerd wordt in Webpower

  • Products: de productset die wordt meegestuurd met de trigger

De campagne is pas zichtbaar in de Journey Builder wanneer deze is gepubliceerd in Webpower.

Voor de standaard productsets van Spotler Activate, is de taal van het account leidend voor de taal van de productset in Webpower

Krijg je bij het versturen van een trigger de melding ‘an error occured’? Check of je voldoende credits in je Webpower account hebt om een mail te sturen.

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Spotler Activate een API Call naar Webpower:

  • Spotler Activate Trigger: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset van het profiel meegestuurd.