Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Squeezely Spotler Activate is een Customer Data Platform (CDP) voor het toepassen van data per individu in een 360 profiel. De 360 profielen worden gebruikt om data te verzamelen, verrijken en verzilveren. Voor ondersteuning bij deze drie stappen wordt het Squeezely Spotler Activate Help Center gebruikt.

...

Spotler Activate Help Center

De onboarding van Squeezely Spotler Activate start in het Help Center. In het Help Center kun je een account aanmaken door naar deze link te gaan. Wanneer je een account hebt, kun je via deze link inloggen.

...

In het Onboarding project geef je aan hoe je data wilt verzilveren. In Squeezely Spotler Activate kan data worden verzilverd met personalisaties en journeys:

...

Om te starten met Squeezely Spotler Activate raden we de populairste use cases aan genaamd Succes Cases. Aan de hand van deze presentatie helpen we je bij het selecteren van de Succes Cases.

...

Status
colourRed
titleWAIT
Na het versturen van het Onboarding project gaat het Squeezely Spotler Activate Team jouw implementatiestappen samenstellen.

...

Op basis van het Onboarding project bepaalt het Squeezely Spotler Activate Team welke data verzameld dient te worden. De data die verzameld dient te worden bestaat uit events en products:

...

Wanneer het Squeezely Spotler Activate Team de implementatiestappen heeft toegevoegd aan het Onboarding project, krijg je een melding via e-mail.

...

Als collega’s of externen aan de slag gaan met de implementatie, kun je extra Squeezely Spotler Activate gebruikers toevoegen aan de hand van dit artikel. Vervolgens kun je aan de slag met de implementatie.

...

Status
colourRed
titleWAIT
Het Squeezely Spotler Activate Team controleert de binnenkomende data en communiceert het resultaat terug.

...

Wanneer de data correct wordt verzameld in SqueezelySpotler Activate, kan de Demo video worden bekeken. In de onderstaande video wordt aan de hand van twee Succes Cases uitgelegd hoe je met Squeezely Spotler Activate data kunt verzamelen, verrijken en verzilveren:

...

Status
colourGreen
titleTo DO
Bekijk de Demo video

...

Als de Succes Cases zijn opgezet, kan een Feedback Call worden ingepland met het Squeezely Spotler Activate Team. In deze call worden vragen of opmerkingen over de Succes Cases behandeld.

...