Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Squeezely is een Customer Data Platform (CDP) voor het toepassen van data per individu in een 360 profiel. De 360 profielen worden gebruikt om data te verzamelen, verrijken en verzilveren. Voor ondersteuning bij deze drie stappen wordt het Squeezely Help Center gebruikt.

...

In het Onboarding project geef je aan hoe je data wilt verzilveren. In Squeezely kan data worden verzilverd met personalisaties en journeys:

...

Om te starten met Squeezely raden we de populairste use cases aan genaamd Succes Cases. Aan de hand van deze presentatie helpen we je bij het selecteren van de Succes Cases.

...

Wanneer de data correct wordt verzameld in Squeezely, kan de Demo video worden bekeken. In de onderstaande video wordt aan de hand van twee Succes Cases uitgelegd hoe je met Squeezely data kunt verzamelen, verrijken en verzilveren:

...

Status
colourGreen
titleTo DO
Bekijk de Demo video

...

Na afloop van de Demo kun je aan de slag met de geselecteerde Succes Cases. In dit overzicht vind je alle Succes Cases.

...