Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Smart Tracking is het automatisch uitlezen van events in de Enhanced Ecommere Datalayer. Wanneer Enhanced Ecommerce onderdeel is van je website, kun je door Base Tracking te implementeren automatisch Smart Tracking van events activeren.

Base Tracking

De Smart Tracking dient in Squeezely Spotler Activate geactiveerd te worden, voordat de Base Tracking wordt geïmplementeerd. Voor het activeren van de Smart Tracking, kun je een verzoek indienen bij het Squeezely Spotler Activate Help Center met als onderwerp ‘Smart Tracking Activeren’.

Smart Tracking

Door de Smart Tracking te activeren, worden de volgende events automatisch ontvangen in SqueezelySpotler Activate:

In de events worden de volgende velden meegestuurd:

📄 Velden in Enhanced Ecommerce

Het veld email maakt geen onderdeel uit van de Smart Tracking velden. Voor het implementeren van de Purchase is dit veld echter verplicht. Het veld kan op de volgende twee manieren worden toegevoegd:

(plus) Extra property in Enhanced Ecommerce

🏷 Custom event met Google Tag Manager

Expand
titleHoe kan ik meer events implementeren?

Voor het implementeren van meer events kun je gebruik maken van:

🏷 Custom Tracking Front-end tracking

Aangepaste datalayer?

Is je datalayer geen exacte match met de Google syntax? Bij Smart tracking kan je geen selectie maken, dus zodoende is een custom implementatie met GTM logischer. Op onderstaande pagina kan je een aantal uitgewerkte voorbeelden vinden gebaseerd op een standaard datalayer en kan je de relevante tags wijzigen naar jouw datalayer model.

GTM implementatie - oude Enhanced Ecommerce datalayer