Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De data van profielen wordt verzameld in de database van SqueezelySpotler Activate.

Data input

De data wordt verzameld op basis van:

...