Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer van een websitebezoeker, wanneer deze de website bezoekt. Op basis van cookies kunnen terugkerende websitebezoekers herkend worden. De cookie met je profiel ID van Squeezely Spotler Activate ziet er als volgt uit: sqzl5e4169510000004690fa. Voor een overzicht van alle cookies die we aanmaken, zie:

...

  • Bezoek de website

  • Klik op F12

  • Ga naar Application

  • Open onder ‘Storage’ de cookie van je domein

  • Type in de filterbalk ‘local'

  • In de kolom ‘Value’ vind je jouw cookie (op basis van deze cookie kun je je profiel in Squeezely Spotler Activate opzoeken)

...