Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Squeezely Spotler Activate geeft je de mogelijkheid om op verschillende manieren te managen hoe lang data bewaard wordt in jouw account en op de apparaten van jouw klanten.
Hiermee kun je er voor zorgen dat je binnen de maximum data opslag capaciteit van jouw account blijft en transparant naar klanten communiceren na hoeveel tijd data verwijderd zal worden.

Data retentie instellen

Ga naar settings in jouw Squeezely Spotler Activate account. Hier vind je de setting ‘Data Retention'. Standaard staat dit ingesteld op '0’, dit betekent dat er nooit automatisch data wordt verwijderd.

...

Cookie Expiration instellen

Standaard zijn de Squeezely Spotler Activate 1st party cookies 30 jaar lang geldig. Dit betekent dat de cookie 30 jaar lang actief blijft op het apparaat van jouw bezoekers, zolang deze niet wordt weggegooid.

...