Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Scheiding met komma of puntkomma: de kolommen dienen gescheiden te worden met een komma (,) of puntkomma (;)

  • Naam van datavelden in eerste rij: in de eerste rij worden de datavelden als kolomnamen verwerkt. Geef de kolommen exact dezelfde naam als de datavelden in Spotler Activate (bijvoorbeeld email, first name, last name).

  • Rijen van datavelden in correct datatype: de Spotler Activate datavelden dienen in het correcte datatype verwerkt te worden (bijvoorbeeld name is text, birthdate is number). Controleer het datatype van de datavelden in dit artikel.

  • Identifier veld altijd aanwezig: het dataveld email of userID UserID dient altijd onderdeel te zijn van de CSV, waarbij elke rij een identifier bevat. Op basis van de identifier wordt de data toegevoegd aan het bestaande profiel van de identifier of wordt een nieuw profiel aangemaakt.
    (warning) Let op: verwar userID UserID niet met customerID. Het customerID CustomerID / ContactID. CustomerID / ContactID is een intern ID in Spotler Activate dat automatisch aangemaakt voor een nieuw profiel wanneer een bezoeker op de website niet herkend wordt. Het userID UserID is optioneel en staat meteen het hoogst in de hiërarchie van alle identifiers. Als je customerID CustomerID / ContactID per ongeluk mapt aan userIDUserID, heeft dat nare gevolgen. Alle customerID’s CustomerID / ContactID’s in de import wordt dan gezien als een userID UserID waardoor er allemaal nieuwe profielen aangemaakt worden.

...