Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wanneer je meerdere domeinen gebruikt is het de best practice om voor ieder domein een apart Squeezely Spotler Activate account aan te maken.

Als je tóch data vanuit meerdere domeinen in één Squeezely Spotler Activate account samenvoegt, zijn er verschillende randvoorwaarden en externe beperkingen.

...

  • Je kunt maar één database koppelen bij jouw Email Service Provider.

  • Je kunt maar één advertentieaccount of pixel koppelen aan jouw Squeezely Spotler Activate account.

Externe beperkingen

Met de volgende externe beperkingen dient rekening gehouden te worden:

  • Cookies per domein

De Squeezely Spotler Activate cookie wordt aangemaakt per domein. Wanneer een websitebezoeker de verschillende domeinen bezoekt, krijgt deze bezoeker per domein een cookie. Per cookie wordt in Squeezely Spotler Activate een profiel aangemaakt. Een persoon kan dus meerdere profielen krijgen binnen een merchant. De verschillende profielen kunnen alleen worden samengevoegd door op de verschillende domeinen een unieke identifier (zoals e-mailadres) achter te laten.

...