Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De SKU is een verplicht productveld om producten op te slaan in SqueezelySpotler Activate.

Let op: in de events en product feed wordt voor dit veld de benaming id gebruikt.

Op basis van de SKU identificeert Squeezely Spotler Activate de producten waarmee interactie is geweest in de events. Let op: het product id in de events dient overeen te komen met de SKU van de producten in SqueezelySpotler Activate.

Expand
titleVoorbeeld identificatie
  • Een profiel triggert het volgende event:

  • Squeezely Spotler Activate interpreteert het product id als '1'

  • Squeezely Spotler Activate gaat op zoek in de database naar het product met SKU '1'

  • Wanneer het product aanwezig is, kan Squeezely Spotler Activate de link leggen tussen het event en de productvelden van product 1

...

De SKU kan automatisch worden geïmplementeerd met:

🔌 Shopify Plugin

🔌 /wiki/spaces/SG/pages/1399652355

...