Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

De Base Tracker kan als volgt geïmplementeerd worden:

 1. Login in het

...

 1. Spotler Activate account waarvoor je de Base Tracker wilt implementeren

 2. Ga naar Setup

 3. Voer de eerste stap uit

Controleren

De Base Tracker kan als volgt gecontroleerd worden:

 1. Ga naar de webpagina (waarop je wilt controleren of de Base Tracker wordt ingeladen)

 2. Klik op F12

 3. Open de tab ‘Console’

 4. Type ‘window._sqzl’ en druk op enter

 5. Controleer de respons:

Krijg je de volgende respons?

...