Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Met Event Tracking worden interacties van profielen vastgelegd en naar Squeezely Spotler Activate verstuurd als events. In Squeezely Spotler Activate kunnen events worden ontvangen via de frontend en backend.

...

Met frontend tracking kun je events vanuit de website naar Squeezely Spotler Activate versturen. Voor het versturen van frontend events is implementatie noodzakelijk van:

...

Aan de hand van de Base Tracker kunnen events worden verstuurd met:

🧩 Smart Tracking

🏷 Custom Tracking Front-end tracking

Backend Tracking

Met backend tracking kun je events vanuit andere systemen naar Squeezely Spotler Activate versturen via:

API Calls Back-end tracking

Bij gebruik van Copernica kan de backend purchase ontvangen worden via de koppeling van:

...