Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(blue star) Magento 2 Plugin

(blue star) Lightspeed Plugin

Tag Manager implementatie

We kunnen de datalayer voor enhanced ecommerce uitlezen met Smart tracking:
Smart Tracking
Of je kan onze custom tags gebruiken:
GTM implementatie

Historische data importeren

Historische data kan geïmporteerd worden door:

(blue star) CSV importeren

(blue star) Events via backend API Backend historische events

Externe kanalen koppelen

Voor het delen van data kan Squeezely gekoppeld worden aan:

(blue star) Kanalen