Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Squeezely kan gekoppeld worden aan externe kanalen voor het triggeren van acties of delen van data. In Squeezely vind je de koppelingen hier terug.

Email Service Providers (ESP’s)

...

Voor de merchants die graag alles uit Squeezely willen halen. Contacteer inquiries@squeezely.tech voor het activeren van onderstaande apps.