Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De status van het profiel ten aan zien van in de journey.

  • Contact ID

Het ID van het profiel dat aan de journey is toegevoegd.