Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het herinneren van profielen aan producten, voor het verhogen van de conversie.

🔙 💭 Bekeken producten als websitecontent

👀 Bekeken producten e-mail

?? Verlaten winkelwagen e-mail

🔙 Terug in voorraad pop-up en e-mail