Meta

Met de Meta App wordt verzamelde en verrijkte data uit Spotler Activate gesynchroniseerd naar Meta. In Meta kun je deze data verzilveren door campagnes voor advertenties te maken.

Implementatie

Voor het implementeren van de Meta App:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2737176679

Voor het upgraden van de koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2737176726

Wil je advertentiedoelgroepen, matchrates en conversiemetingen verhogen in Meta? Of klaar zijn voor een cookieless future? Activeer dan de Meta Conversions API!

Verzamelen voor Meta

Events

Zodra de koppeling geactiveerd is, deelt Spotler Activate in realtime automatisch alle events van profielen (tenzij custom consent ingesteld is) met je Meta Pixel. De events kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • Frontend events

De events die vanuit de website via de base tracker naar Spotler Activate worden verstuurd, zet Spotler Activate om naar de Meta syntax en wordt direct verstuurd via de browser van de bezoeker naar Meta.

 • Spotler Activate events

De events die Spotler Activate automatisch genereert en toevoegt aan de frontend zoals SessionStart, PersonalizationView, PersonalizationClick en PersonalizationClosed. Daarnaast verstuurt Spotler Activate een event genaamd Spotler ActivateAudience naar Meta. In dit event zitten de audience id’s waartoe een profiel behoort in Spotler Activate.

 • Backend events

De events die via API Calls naar Spotler Activate worden verstuurd. Voor het doorsturen van backend events is het activeren van Meta Pro noodzakelijk.

In Meta Events Manager vind je een overzicht van alle events die uit Spotler Activate zijn ontvangen:

De connection methode geeft aan op welke manier de events zijn ontvangen in Meta:

 • Browser: de frontend events die via de Meta pixel zijn ontvangen.

 • Server: de backend events die via de Facebook API zijn ontvangen. Voor het doorsturen van backend events is het activeren van Meta Pro noodzakelijk.

 • Browser & Server: events die via beiden zijn ontvangen (en worden ontdubbeld).

Wanneer je een event open klikt worden de aantallen events getoond die via Browser en Server zijn gestuurd:

Uit dit overzicht kun je het volgende halen:

 • Events Processed: de verwerkte events.

 • Events Deduplicated: de ontdubbelde events, die dus zowel via de browser als server zijn ontvangen.

 • Events Processed: de events die via de server zijn ontvangen en niet ontdubbeld. Dit zijn dus de extra events die via de server methode zijn opgenomen in de Meta statistieken.

Producten

Spotler Activate synchroniseert eens per uur alle producten uit de Spotler Activate Catalog naar de Meta Catalog. Het is mogelijk om dit te uit te schakelen, voor meer info: https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2737176679

In Meta Catalog Manager vind je onder Items een overzicht van alle producten die uit Spotler Activate worden doorgestuurd:

Verrijken voor Meta

Audiences

In de Spotler Activate Audience Builder kun je audiences synchroniseren naar je Meta Ad account. Wanneer je een audience synchroniseert, probeert Meta aan hun kant deze audience te genereren met dezelfde profielen (ook wel matching genoemd). Voor het matchen van profielen in Meta zijn drie methodes:

 • Event based

Bij event based matching kopieert Meta de audience regels uit Spotler Activate en past deze regels toe op de events die Meta heeft ontvangen (vanuit Spotler Activate). Deze methode heeft op lange termijn meestal de hoogste matchrate en kan met terugwerkende kracht worden toegepast (tot aan het moment van installeren van de app). Het nadeel is echter dat bepaalde regels uit Spotler Activate niet gekopieerd kunnen worden door Meta. Voorbeelden hiervan zijn segmenten en audiences op basis van profielvelden of eventvelden die niet bekend zijn in Meta. Als de regels niet mogelijk zijn in Meta, valt Meta terug op audience id based matching.

 • Audience id based

Bij audience id matching gebruikt Meta de audience id’s van profielen uit het Spotler ActivateAudience event, om deze audiences te reproduceren in Meta. Deze methode werkt niet op terugwerkende kracht, aangezien de audience id’s pas beschikbaar zijn als de audience is aangemaakt. Dit betekent dus dat de profielen nogmaals de website dienen te bezoeken, zodat het Spotler ActivateAudience event (met daarin de audience id’s) opnieuw wordt verstuurd naar Meta.

Audiences in Meta ‘Below 1000’? De kans is groot dat Meta is teruggevallen op audience id based matching en dat de profielen nogmaals op de website dienen te komen.

 • E-mail based

Bij e-mail based matching stuurt Spotler Activate de e-mailadressen van profielen in een audience door naar Meta. Meta probeert dan de e-mailadressen te matchen aan hun database en deze e-mailadressen toe te voegen aan de audience. Dit type audience zal, wanneer je pas net onze events synct, initieel meer matches bevatten. Op lange termijn is meestal een event based audience effectiever, uitzondering kan zijn audiences waarvan je grotendeels sowieso het e-mailadres van de bezoeker sowieso hebt, bijvoorbeeld customers.

Als een audience terugvalt op audience id based matching, kan het raadzaam zijn om een extra audience te maken en deze te synchroniseren als e-mail based. Op korte termijn kan dit een betere matching opleveren.

Audiences in Meta zullen door de benodigde matching nooit exact overeenkomen met de audiences in Spotler Activate! Voor meer uitleg:

In de Audience Details van de Audience Builder kun je het Meta kanaal aanvinken om de audience te delen met Meta:

In de Audience Details van de Audience Builder kun je de optie Email export aanvinken voor het delen van audiences gebaseerd op e-mailadressen:

In Meta Ads Manager vind je onder ‘audiences’ alle audiences die worden gesynchroniseerd naar Meta:

Productsets

Spotler Activate synchroniseert de niet-persoonlijke productsets naar de Meta catalog. De niet-persoonlijke productsets zijn: most sold, most viewed, most in stock en random. De persoonlijke productsets (die gebaseerd zijn op profielgedrag) mogen niet worden gesynchroniseerd naar Meta.

Verzilveren in Meta

In Meta kun je data verzilveren door campagnes te richten op audiences. Voor meer informatie wordt aangeraden om Meta documentatie te raadplegen.