Installeren van Shopify Plugin

De Shopify Plugin kan als volgt worden geïmplementeerd:

Tracking toevoegen

Stap 1: Tracking code toevoegen in thema

 1. Ga naar https://app.squeezely.tech/company/channels/shopify

 2. Kopieer de Tracking script tag van jouw account, bijvoorbeeld:

 3. Ga naar je Shopify Store

 4. Ga naar “Online Store → Themes → Customize Themes”

 5. Ga naar “… → Edit code”

 6. Plak de "Tracking script tag" in de <head> section in theme.liquid

 7. Klik op “Save”

Vermits Shopify standaard het niet toelaat de checkout pagina te bewerken, kan je deze alleen meten dmv een Shopify Plus merchant en de checkout pagina te bewerken met onze trackercode en/of custom GTM events.

 

Je hoeft dit alleen te doen wanneer je stap 1 niet kan uitvoeren of wanneer deze niet zoals verwacht de tracking code toevoegt.

 1. Ga naar “Online Store → Themes → Preferences”

 2. Scroll naar “Google Analytics” en voeg de volgende snippet toe aan de "Add custom JavaScript to Google Analytics" box:

  /* START squeezely TRACKING /* var sqzlScript = document.createElement("script"); sqzlScript.src = 'https://app.squeezely.tech/assets/js/channels/squeezelyShopifyTracker.js?squeezelyIdentifier=YOUR SQ ACCOUNT ID'; sqzlScript.async = 1; if(document.body && typeof document.body.appendChild === 'function') { document.body.appendChild(sqzlScript); } else if(document.head && typeof document.head.appendChild === 'function') { document.head.appendChild(sqzlScript) } else { document.lastChild.appendChild(sqzlScript); } /* END squeezely TRACKING /*
 3. Vervang YOUR SQ ACCOUNT ID met je Account ID, te vinden in https://app.squeezely.tech/company/settings

 4. Klik op “Save”

Stap 2: Code toevoegen voor bedankpagina

 1. Ga in je Shopify admin naar Settings → Checkout and accounts

 2. Scroll naar Order status page en voeg in “Additional scripts” onderstaand script toe (wijzig je SQ account ID op lijn 6):

<!-- squeezely purchase event --> <script type="text/javascript"> (function(s,q,z,l,y){s._sqzl=s._sqzl||[];l=q.createElement('script'), y=q.getElementsByTagName('script')[0];l.async=1;l.type='text/javascript'; l.defer=true;l.src=z;y.parentNode.insertBefore(l,y)}) (window,document,'https://squeezely.tech/tracker/SQ-256XXX/sqzl.js'); let sqCurrency; if (typeof Shopify !== 'undefined') { sqCurrency = Shopify.currency.active; } window._sqzl = window._sqzl || []; {% if order.id|json %} window._sqzl.push({ "event" : "Purchase", {% if customer %} "firstname" : {{ customer.first_name|json }}, "lastname" : {{ customer.last_name|json }}, {% for customer in customer.addresses %} "postcode" : {{ customer.zip|json }}, "city" : {{ customer.city|json }}, "country" : {{ customer.country_code|json }}, {% endfor %} {% if customer.phone != null %} "phone" : {{ customer.phone|json }}, {% endif %} "email" : {{ customer.email|json }}, {% if customer.accepts_marketing == true %} "newsletter" : "yes", {% endif %} {% endif %} "orderid" : {{ order.id|json }}, "currency": sqCurrency, "products": [ {% for line_item in line_items %} { "id": {{ line_item.sku|json }}, "name": {{ line_item.title|json }}, "price": {{ line_item.product.price|money_without_currency|replace: ',', '.' }}, "quantity": {{ line_item.quantity }}, }, {% endfor %} ], }); {% elsif customer %} window._sqzl.push({ "event" : "PrePurchase", "firstname" : {{ customer.first_name|json }}, "lastname" : {{ customer.last_name|json }}, {% for customer in customer.addresses %} "postcode" : {{ customer.zip|json }}, "city" : {{ customer.city|json }}, "country" : {{ customer.country_code|json }}, {% endfor %} {% if customer.phone != null %} "phone" : {{ customer.phone|json }}, {% endif %} "email" : {{ customer.email|json }}, {% if customer.accepts_marketing == true %} "newsletter" : "yes" {% endif %} }); {% else %} console.log("No squeezely purchase sent due to missing order information"); {% endif %} </script> <!-- End of squeezely purchase event -->

Webhooks toevoegen

 1. Ga naar https://app.squeezely.tech/company/channels/shopify

 2. Kopieer de webhook van jouw account, bijvoorbeeld:

 3. Ga naar je Shopify Store

 4. Ga naar “Settings → Notifications”

 5. Scroll naar de bodem van de pagina en klik “Create Webhook”

 6. Creëer de volgende drie webhooks, in JSON Format en Met laatste webhook API version:

  1. Order Creation

  2. Customer Create

  3. Customer Update

  4. Checkout Creation

Bij enkele webhooks moet je een parameter toevoegen aan de URL, kijk hiervoor naar de instructies in onze Shopify app in squeezely.

squeezely settings saven

 1. Na het toevoegen van de Webhooks in Shopify heb je een webhook signature gegenereerd (geel gemarkeerd), bijvoorbeeld:

 2. Kopieer deze webhook signature

 3. Ga naar https://app.squeezely.tech/company/channels/shopify

 4. Vul je Shopify Shop Url in

 5. Plak de webhook signature

 6. Klik op “Save Channel”

Productkoppeling toevoegen

 1. Ga naar “Online Store → Themes → Actions → Edit code”

 2. Maak een nieuwe template met naam: page.squeezely-product-feed

 3. Voeg onderstaande code toe en sla op:

{%- layout none -%}<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <rss version="2.0"> <channel> <title>{{shop.name | escape_once }} squeezely Feed</title> <link>{{shop.url}}</link> {% assign cnt = 0 %} {% for product in collections.all.products %} {% for variant in product.variants %} {% assign cnt = cnt | plus: 1 %} <!-- Item #{{ cnt }} --> <item> <id>{{variant.sku}}</id> <external_object_id>{{variant.id}}</external_object_id> <condition>new</condition> <description>{{ product.description | strip_html | strip_newlines | escape_once }}</description> <link>{{shop.url}}{{variant.url}}</link> <currency>{{shop.currency}}</currency> <price>{{variant.price | divided_by: 100.00 }}</price> <inventory>{{ variant.inventory_quantity }}</inventory> <brand>{{product.vendor | escape_once }}</brand> <parent_id>{{ product.id }}</parent_id> {% if variant.title == 'Default Title' %} <title>{{ product.title | strip_html | strip_newlines | escape_once }}</title> {% else %} <title>{{ product.title | strip_html | strip_newlines | escape_once }} {{ variant.title | strip_html | strip_newlines | escape_once }}</title> {% endif %} <image_links> {% for image in product.images %} <image_link>https:{{ image | image_url}}</image_link> {% endfor %} </image_links> <category_ids> {% for collection in product.collections %} <category_id>{{ collection.id }}</category_id> {% endfor %} </category_ids> <availability>{% if variant.inventory_quantity > 0 %}in stock{% else %}out of stock{% endif %}</availability> {% if product.options_with_values.size > 0 -%} {% for optionobj in product.options_with_values -%} {% assign optionname = 'option' | append: optionobj.position %} {% if optionobj.name == 'size' or optionobj.name == 'Size' %} {% if variant[optionname] %} <size>{{ variant[optionname] }}</size> {% endif %} {% endif %} {% if optionobj.name == 'color' or optionobj.name == 'Color' %} {% if variant[optionname] %} <color>{{ variant[optionname] }}</color> {% endif %} {% endif %} {%- endfor %} {%- endif %} </item> {% endfor %} {% endfor %} {% assign cnt = 0 %} <categories> {% for collection in collections %} <category> <id>{{ collection.id }}</id> <title>{{ collection.title | strip_html | strip_newlines | escape_once }}</title> <description>{{ collection.description | strip_html | strip_newlines | escape_once }}</description> <link>{{shop.url}}{{ collection.url }}</link> </category> {% endfor %} </categories> </channel> </rss>

4. Ga naar “Online store → Pages → Add Page”

5. Vul in bij “Title”: squeezely-productfeed. Gebruik de Theme template 'squeezely-product-feed”:

Zorg ervoor dat de url wordt gemaakt als: https://yourwebsite.com/pages/squeezely-product-feed

6. Klik op “Save”

7. Check of de url wordt gemaakt als: https://yourwebsite.com/pages/squeezely-product-feed

8. Ga in squeezely naar Products → Sources en kijk of de feed automatisch is aangemaakt. Zo nee, voeg een nieuwe feed toe met de URL naar de net aangemaakte pagina.

Installatie voltooid

Na het doorlopen van alle bovenstaande stappen is de installatie voltooid.