Mailchimp

Met de Mailchimp koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Mailchimp. Via de koppeling kunnen audiences, profielen en triggers uit Spotler Activate worden verstuurd naar Mailchimp.

Implementatie

Voor het implementeren van de Mailchimp koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2657026049

Door het afronden van de volledige implementatie worden eenmalig e-mailadressen en newsletterconsent gesynchroniseerd tussen Mailchimp en . Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

 • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Mailchimp, nieuwe e-mailadressen met newsletter consent worden dagelijks gesynchroniseerd van Mailchimp naar Spotler Activate

 • Consent: wijzigingen van newsletterconsent worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Mailchimp, van Mailchimp naar Spotler Activate worden dagelijks wijzigingen gesynchroniseerd.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je Audiences naar Mailchimp versturen door Mailchimp als Channel aan te vinken:

Voor de audience werkt Spotler Activate de volgende informatie in Mailchimp bij:

 • In profielen: de audience wordt als tag zichtbaar in de profielen

In Mailchimp kun je de tags van een profiel als volgt bekijken:

 • Ga in Mailchimp naar All Contacts

 • Zoek het gewenste contact op

 • Bekijk aan de rechterkant de tags:

 

 • In tags: de tag wordt zichtbaar in het overzicht van tags

In Mailchimp kun je de bestaande tags als volgt bekijken:

 • Ga in Mailchimp naar Tags

 • Bekijk de tags:

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Mailchimp versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

 • Trigger: de automation in Mailchimp

Een trigger is pas zichtbaar in de Journey Builder wanneer deze is aangemaakt in Mailchimp.

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2660827146

In Spotler Activate kun je de status van de trigger als volgt inzien:

 • Ga in Spotler Activate naar 360° Profiles

 • Zoek het profiel op dat de E-mail trigger in de journey heeft bereikt

 • Ga in het profiel naar ‘Automations’

 • In dit overzicht zie je het volgende:

  • Created at: het tijdstip waarop de trigger is bereikt

  • Contact id: het ID van het betreffende profiel

  • Campaign/Journey ID: het ID van de betreffende journey

  • Buffer endtime: het tijdstip waarop de trigger naar Mailjet is verstuurd

  • Handled: of de trigger is afgehandeld in Spotler Activate

  • Sent: of de trigger is verzonden naar Mailjet

  • Channel: het kanaal dat getriggerd is

Door beperkingen van Mailchimp’s API kan je per automation een e-mailadres maar eenmalig versturen en moet je een nieuwe automation aanmaken als je die gebruiker nogmaals vanuit de e-mail node wenst aan te spreken. Wanneer je wilt dat een contact meermaals door de automation loopt, zal je het vinkje bij “Contact repeats journey” aan moeten zetten

Een productset kan in een trigger based e-mail worden verwerkt aan de hand van een Email HTML Snippet.

De Email HTML Snippet kan als volgt verwerkt worden in een e-mail:

Controleer allereerst via een verzoek in het Help Center of de optie Email recommendation images enabled geactiveerd is

 • Save de variant

 • Geef de personalisatie een naam en save de personalisatie

 • Open de personalisatie opnieuw en klik op de variant

 • Klik op ‘Get email HTML snippet’

 • Kopieer de HTML

 • Vervang in de HTML code alle verwijzingen van {email} in *|EMAIL_HASH |* of *|EMAIL|* 

 • Ga in Mailchimp naar het design van een e-mail

 • Voeg in de e-mail het blokje ‘Code’

 • Plak als code de email HTML snippet:

 • Klik op Save & Close en vervolgens op Start Sending