Klaviyo

Met de Klaviyo koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Klaviyo. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, en triggers uit Spotler Activate worden verstuurd naar Klaviyo.

Implementatie

Voor het implementeren van de Klaviyo koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2641657958

Door het afronden van de volledige implementatie worden alle e-mailadressen gesynchroniseerd tussen Klaviyo en Spotler Activate. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

  • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Klaviyo.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je audiences naar Klaviyo versturen door Klaviyo als Channel aan te vinken:

 

Voor de profielen in de audience verstuurt Spotler Activate twee API calls naar Klaviyo:

  • Contacten: met deze API call worden de profielen naar Klaviyo verstuurd en in Klaviyo opgeslagen.

  • Contact Groepen: met deze API call worden de audiences naar Klaviyo verstuurd.

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Klaviyo versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

  • Event: de naam van het event wat doorgestuurd wordt naar Klaviyo

  • Products: de productset die wordt meegestuurd met de trigger

 

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Spotler Activate een API Call naar Klaviyo:

  • Spotler Activate Trigger: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset van het profiel meegestuurd.