Product split node

Een product split node controleert de productvelden van het product waarmee het profiel in de journey is gekomen. De node ziet er als volgt uit:

Toelichting

In de product split kun je het volgende instellen:

  • Node title: de naam van de node in de journey

  • Wait time: de periode waarin de productvelden worden gecontroleerd, bij:

    • Het voldoen aan de criteria gaat het profiel naar yes

    • Het niet voldoen aan de criteria binnen de ingestelde periode gaat het profiel naar no

  • Product criteria: de criteria van de productvelden van het product uit het entry event