MailCampaigns

Met de Mailcampaigns koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) MailCampaigns. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, triggers en productsets uit Spotler Activate worden verstuurd naar MailCampaigns.

Implementatie

Voor het implementeren van de MailCampaigns koppeling:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2515959887

Door het afronden van de volledige implementatie worden eenmalig e-mailadressen en consent gesynchroniseerd tussen MailCampaigns en Spotler Activate. Daarnaast worden profielvelden van Spotler Activate naar MailCampaigns gesynchroniseerd. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

  • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar MailCampaigns.

  • Consent: wijzigingen van consent worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Mailcampaigns en dagelijks van Mailcampaigns naar Spotler Activate.

  • Profielvelden: met elke API call worden de profielvelden vanuit Spotler Activate verstuurd en opgeslagen in MailCampaigns.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je audiences naar MailCampaigns versturen door MailCampaigns als Channel aan te vinken:

 

Voor de profielen in de audience verstuurt Spotler Activate twee API calls naar MailCampaigns:

  • Contacten: met deze API call worden de profielvelden van het profiel naar MailCampaigns verstuurd en in MailCampaigns opgeslagen.

  • Contact Groepen: met deze API call worden de audiences naar MailCampaigns verstuurd.

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar MailCampaigns versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

 

  • Trigger name: de naam die je geeft om de trigger te identificeren

  • Trigger: de campagne die getriggerd wordt in MailCampaigns

  • Products: de productset die wordt meegestuurd met de trigger

Voor de standaard productsets van Spotler Activate, is de taal van het account leidend voor de taal van de productset in MailCampaigns

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Spotler Activate een API Call naar MailCampaigns:

  • Spotler Activate Trigger: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset van het profiel meegestuurd.