CSV importeren via FTPS

Een CSV bestand kan als volgt periodiek geïmporteerd worden in Spotler Activate via de FTPS Server:

Het Support Team stuurt een update zodra de FTP Connectie geactiveerd is.

  • Ga naar Settings (na het activeren van de FTP Connectie)

  • Gebruik de FTP settings in het overzicht voor het periodiek importeren van het CSV bestand

Let op: de kolomnamen dienen exact overeen te komen met de datavelden in Spotler Activate!

  • Wanneer een CSV is geïmporteerd, wordt dit zichtbaar onder CRM Import

Tips

Importeer eerst een test CSV met de data van een profiel en bekijk de effecten van het importeren in het 360° profiel.