CSV handmatig importeren

Een CSV bestand kan als volgt handmatig geïmporteerd worden in Spotler Activate:

  • Ga naar CRM Import

  • Klik op ‘Import CSV file’

  • Selecteer en upload het CSV bestand

  • Verbind de CSV kolommen aan de gewenste Spotler Activate datavelden

Bij het verbinden zijn de volgende kolommen zichtbaar:

  • CSV Field: de eerste rij van de CSV

  • Spotler Activate Field: de naam van het dataveld in Spotler Activate

Controleer of elk CSV veld verbonden is aan het gewenste Spotler Activate dataveld!

  • Klik op ‘Save’

  • Ga naar CRM Import en controleer de status

Tips

Importeer eerst een test CSV met de data van een profiel en bekijk de effecten van het importeren in het 360° profiel.

Limiet

Voor een handmatige import geldt een limiet op de bestandsgrootte van 200MB.