Spotler Mail+

Met de Spotler Mail+ koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Spotler Mail+. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, triggers en productsets uit Spotler Activate worden verstuurd naar Spotler Mail+.

Implementatie

Voor het implementeren van de Spotler Mail+ koppeling:

Implementeren Spotler Mail+

Door het afronden van de volledige implementatie worden eenmalig e-mailadressen en consent gesynchroniseerd tussen Spotler Mail+ en Spotler Activate. Daarnaast worden de standaard profielvelden en product catalog van Spotler Activate naar Spotler Mail+ gesynchroniseerd. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

 • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Spotler Mail+. Vanuit Spotler Mail+ worden nieuwe e-mailadressen uurlijks gesynchroniseerd naar Spotler Activate.

 • Consent: wijzigingen van consent worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Spotler Mail+. Vanuit Spotler Mail+ worden de wijzigingen uurlijks gesynchroniseerd naar Spotler Activate.

Let op: pas niet de description ‘Nieuwsbrief’ aan in Spotler Mail+! De consent wordt dan niet correct gesynchroniseerd.

 • Profielvelden: met elke API call worden de standaard profielvelden vanuit Spotler Activate verstuurd en opgeslagen in Spotler Mail+. Spotler Activate haalt middels een uurlijkse import ook de profielvelden uit Spotler Mail+ op. Voor een synchronisatie van (custom) profielvelden tussen Spotler Activate en Spotler Mail+:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1817149441

 • Productvelden: de producten en standaard productvelden worden na elke product import gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Spotler Mail+. Voor het opslaan van custom productvelden in Spotler Mail+:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2241626119

 • Spotler Mail+ Forms data: als je Spotler Mail+ Forms data naar Spotler Activate wilt sturen, kun je dat doen met onze nieuwe Spotler Mail+ Forms Webhook

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/2666692632

De volgende profielvelden uit Spotler Activate worden standaard opgeslagen in de Spotler Mail+ velden:

Spotler Activate profielveld

Spotler Mail+veld

Spotler Activate profielveld

Spotler Mail+veld

Birthdate

Geboortedatum

City

Woonplaats

Customer Phase

Spotler Activate - Customer Phase

Email

E-mailadres

Fav. Category 1

Spotler Activate - Fav. Category 1

Fav. Category 2

Spotler Activate - Fav. Category 2

Fav. Category 3

Spotler Activate - Fav. Category 3

Favorite Brand

Spotler Activate - Favorite Brand

First Name

Voornaam

Gender

Geslacht

Last Name

Achternaam

Last purchase date

Spotler Activate - Last purchase date

Last visit date

Spotler Activate - Last visit date

Phone

Telefoon nr.

Postal Code

Postcode

De volgende productvelden uit Spotler Activate worden standaard opgeslagen in de Spotler Mail+ velden:

Spotler Activate productveld

Spotler Mail+veld

Spotler Activate productveld

Spotler Mail+veld

SKU (met language code)

SKU

Name

Naam

Description

Omschrijving

Url

Link

Brand

Merk

Price (of Sale Price indien aanwezig)

Prijs

Language

Taal

Let op: Spotler Activate synchroniseert de laagste waarde van de velden price en sale price naar het veld price in Spotler Mail+. Voor het legen van de sale price in Spotler Activate dient (eenmalig) sale price doorgestuurd te worden als leeg, 0 of null.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je Audiences naar Spotler Mail+ versturen door Spotler Mail+ als Channel aan te vinken:

image-20240212-095843.png

Voor de profielen in de audience verstuurt Spotler Activate twee API calls naar Spotler Mail+:

In Spotler Mail+ wordt de API call ‘Contacten’ verwerkt onder ‘Contacten’:

 • Ga in Spotler Mail+ naar Contacten

 • Zoek het profiel op en klik op ‘Bekijken’

 • Bekijk onder ‘Persoonlijke gegevens’ de gesynchroniseerde data van het profiel:

 • Dynamische lijsten: met deze API call worden de audiences naar Spotler Mail+ verstuurd.

In Spotler Mail+ wordt de API call ‘Dynamische lijsten’ verwerkt onder ‘Dynamische lijsten’:

 • Klik op ‘Bekijken’

In dit overzicht zie je de profielen die tot de audience behoren en informatie over de audience.

Wanneer je een audience verwijdert in Spotler Activate, blijft deze standaard aanwezig in Spotler Mail+. Dit is een bewuste keuze vanuit Spotler Mail+’s kant zodat je geen audience verwijdert die je mogelijk op dat moment nog aanspreekt in je Spotler Mail+ omgeving. In Spotler Mail+ kun je de audience handmatig verwijderen.

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Spotler Mail+ versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger heb je twee verschillende opties voor automatische berichten te versturen, je kiest een van beide:

Automation trigger

Maak een automation aan in Spotler Mail+ en gebruik deze vervolgens in een publication. Deze bevat een sequentie aan events die in Spotler Mail+ uitgevoerd worden, vaak een e-mail verzenden maar je kan ook iemands profiel updaten.

Campaign trigger

Maak een campaign aan in Spotler Mail+. Deze bevat een campaign flow welke uit stappen bestaat die je wenst uit te voeren nav de trigger, bijvoorbeeld het versturen van een specifieke (product) template.

Extra opties

 • Products: de productset die wordt meegestuurd met de trigger

 • Campaign Fields: indien beschikbaar, stuurt Spotler Activate ook campaign fields van het Journey entry event door

Het is mogelijk om in je campagnebericht in Spotler Mail+ personalisatievelden toe te voegen die gevuld worden vanuit Spotler Activate, in plaats vanuit Spotler Mail+. Dit noemt Spotler Mail+ ‘campaignfields’.

In het geval van Spotler Activate kun je velden van het journey entry event als campaign fields doorsturen naar Spotler Mail+, dus o.a.

visit_event
visit_url
visit_orderid
visit_email
visit_firstname
visit_lastname
visit_total_value
visit_value
visit_checkin_date
visit_checkout_date
visit_amount_nights
visit_custom_{...}

Hoe werken campaignfields?

In je bericht of template in Spotler Mail+ zet je placeholders neer. Dit houdt in dat je aangeeft waar en welke informatie getoond moet worden.

Bijvoorbeeld:

Order:

Order ID: [campaignfield:visit_orderid]
Voornaam: [campaignfield:visit_firstname]
Schoenmaat:[campaignfield:visit_custom_schoenmaat]

Een voordeel van het gebruik van campaignfields is dat deze data niet opgeslagen wordt in de Spotler Mail+ database. Op het moment van verzending worden de velden met de API gevuld vanuit Spotler Activate. Zo heb je altijd de meest up-to-date gegevens voor handen.

De placeholder namen worden door middel van [campaignfield:name] in een bericht geplaatst.

Let op: In een bericht kun je meerdere campaignfields toevoegen. Er zijn drie aandachtspunten:

 • De campaignfield name moet uniek zijn

 • De campaignfield name mag geen spaties bevatten

 • De campaignfield name is hoofdlettergevoelig

Voor de standaard productsets van Spotler Activate, is de taal van het account leidend voor de taal van de productset in Spotler Mail+

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Spotler Activate een API Call naar Spotler Mail+:

 • Spotler Activate Trigger: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset van het profiel meegestuurd.