Mailjet

Met de Mailjet koppeling kun je data synchroniseren tussen Spotler Activate en de Email Service Provider (ESP) Mailjet. Via de koppeling kunnen audiences, profielen, triggers, productsets en e-mail personalisaties uit Spotler Activate worden verstuurd naar Mailjet.

Implementatie

Voor het implementeren van de Mailjet koppeling:

Door het afronden van de volledige implementatie worden eenmalig e-mailadressen en consent gesynchroniseerd tussen Mailjet en Spotler Activate. Daarnaast worden profielvelden van Spotler Activate naar Mailjet gesynchroniseerd. Na het leggen van de koppeling wordt de volgende data gesynchroniseerd:

 • E-mailadressen: nieuwe e-mailadressen (met een consent) worden realtime gesynchroniseerd van Spotler Activate naar Mailjet.

 • Consent: wijzigingen van consent worden realtime gesynchroniseerd tussen Mailjet en Spotler Activate.

 • Profielvelden: met elke API call worden de profielvelden vanuit Spotler Activate verstuurd en opgeslagen in Mailjet.

Audiences & Profielen

In de Audience Builder kun je audiences naar Mailjet versturen door Mailjet als Channel aan te vinken:

Voor de audience werkt Spotler Activate de volgende informatie in Mailjet bij:

 • Op profielniveau → contact properties: de profielvelden en audiences van de profielen

In Mailjet kun je de contact properties als volgt bekijken:

 • Ga in Mailjet naar All Contacts

 • Zoek het gewenste contact op en klik erop

 • Klik op Contact properties

In dit overzicht zie je de profielvelden en audiences van het contact (onder system_segments).

 • Op consentniveau → contacts: de contacten per consentlevel

In Mailjet kun je de contacts als volgt bekijken:

In dit overzicht zie je de consentlevels, waarbij elk level een lijst aan contacten heeft die voldoen aan het consentlevel. De consentlevels zijn als volgt:

 • Newsletter

 • Marketing

 • Service

Deze consentlevels kan je ook terugvinden in een 360 profile.

 • Op audienceniveau → segmentation: de audience in Mailjet

In Mailjet kun je de segmentation als volgt bekijken:

In dit overzicht zie je alle audiences die worden gesynchroniseerd naar Mailjet.

In Mailjet kun je campagnes versturen naar profielen die een bepaald consentlevel hebben en tot een audience behoren:

 • Ga in Mailjet naar Campaigns

 • Klik op ‘New campaign’

 • Voer de volgende instellingen in:

  • Subject: het onderwerp

  • From: de afzender

  • Content: de content

  • Contact list:

   • List: het consentlevel van de ontvangers

   • Segment: de audience van de ontvangers

Triggers & Productsets

In de Journey Builder kun je triggers naar Mailjet versturen met de E-mail trigger:

In de E-mail trigger kun je het volgende instellen:

 • Template: het template in Mailjet

Het template dient gepubliceerd te zijn in de map Transactional in Mailjet

 • Voor het toevoegen van productsets aan het template, zijn twee opties:

1. Personalization

In het veld ‘Personalization’ kun je een e-mail personalisatie selecteren, die wordt meegestuurd naar Mailjet. Een e-mail personalisatie is een productset die je kunt opmaken in Spotler Activate:

2. Products

In het veld ‘Products’ kun je een productset selecteren, die wordt meegestuurd naar Mailjet.

In Mailjet kun je productsets als volgt toevoegen aan templates:

 • Ga in Mailjet naar het betreffende template

 • Sleep het HTML block naar de gewenste plek (waar je de productset wilt tonen) in het template:

 • Dubbelklik op het HTML block

 • Voeg Javascript toe om de producten te tonen:

 • De volgende Javascript kan als voorbeeld gebruikt worden:

Let op: dit is een voorbeeld! Pas het aan naar eigen wens! Spotler Activate ondersteunt hier niet in!

{% set position = 1 %} {% set counter = 0 %} {% for product in var:products %} {% if counter > 11 %} {% else %} {% if position == 1 %} <!--[if mso | IE]> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" style="width:600px;" width="600" > <tr> <td style="line-height:0px;font-size:0px;mso-line-height-rule:exactly;"> <![endif]--> <div style="Margin:0px auto;max-width:600px;"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td style="direction:ltr;font-size:0px;padding:20px 0;padding-bottom:10px;padding-top:0px;text-align:center;vertical-align:top;"> <!--[if mso | IE]> <table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="" style="vertical-align:top;width:600px;" > <![endif]--> <div class="mj-column-per-100 outlook-group-fix" style="font-size:0;line-height:0;text-align:left;display:inline-block;width:100%;direction:ltr;vertical-align:top;"> <!--[if mso | IE]> <table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="vertical-align:top;width:300px;" > <![endif]--> {% endif %} {% if position == 2 %} <!--[if mso | IE]> </td> <td style="vertical-align:top;width:300px;" > <![endif]--> {% endif %} <div class="mj-column-per-50 outlook-group-fix" style="font-size:13px;text-align:left;direction:ltr;display:inline-block;vertical-align:top;width:49%;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="vertical-align:top;" width="100%"> <tr> <td align="right" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;word-break:break-word;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="border-collapse:collapse;border-spacing:0px;"> <tbody> <tr> <td style="width:295px;"> <a href="{{ product.url }}?email=[[data:email_hash]]"> <img alt height="auto" src="{{ product.image_square }}" style="border:none;display:block;outline:none;text-decoration:none;height:auto;width:100%;" title width="295"> </a> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;word-break:break-word;"> <div style="font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;line-height:24px;text-align:left;color:#55575d; "> <p style="line-height: 22px; margin: 10px 0; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="{{ product.url }}?email=[[data:email_hash]]" style="color: #32CD32; text-decoration: none;"><b>{{ product.brand }}</b></a><br><a href="{{ product.url }}?email=[[data:email_hash]]" style="color: #32CD32; text-decoration: none;"><span style="height: 20px; overflow: hidden; display: inline-block"> {{ product.title }}</span></a></span><br><span style="font-size:14px"><a href="{{ product.url }}?email=[[data:email_hash]]" style="color: #32CD32; text-decoration: none;"><b>{{ product.currency_sign }} {{ product.price }}</b></a></span></p> </div> </td> </tr> <tr> <td align="center" vertical-align="middle" style="font-size:0px;padding:10px 25px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:5px;word-break:break-word;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="border-collapse:separate;line-height:100%; width:100%;"> <tr> <td align="center" bgcolor="#bee9eb" role="presentation" style="border:none;border-radius:0px;cursor:auto;padding:10px 25px;background:#32CD32;" valign="middle"> <p style="background:#32CD32;color:#ffffff;font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-weight:normal;line-height:120%;Margin:0;text-decoration:none;text-transform:none;"><a href="{{ product.url }}?email=[[data:email_hash]]" style="color: #3f3f3f; text-decoration: none;"> <span style="color:#3f3f3f"><b>SHOP HIER</b></span> </a> </p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> {% if position == 2 %} <!--[if mso | IE]> </td> </tr> </table> <![endif]--> </div> <!--[if mso | IE]> </td> </tr> </table> <![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <!--[if mso | IE]> </td> </tr> </table> <![endif]--> {% endif %} {% if position == 2 %} {% set position = 1 %} {% else %} {% set position = 2 %} {% endif %} {% endif %} {% set counter = counter + 1 %} {% endfor %}
 • Klik op Save

De productset wordt ingevoegd in het HTML blok.

Voor de profielen die de E-mail trigger bereiken en voldoen aan de voorwaarden, verstuurt Spotler Activate een API Call naar Mailjet:

 • Automation: met deze API call wordt een trigger verstuurd voor het profiel en eventueel de productset of e-mail personalisatie van het profiel meegestuurd.