Nieuwe e-mailadressen werven

Voor het werven van nieuwe e-mailadressen wordt personalisatie op de website toegepast. Spotler Activate koppelt het e-mailadres dan automatisch aan de cookie, waardoor de matching toeneemt. Om voor de e-mailadressen ook e-mailconsent te bemachtigen, kan newsletter consent worden toegevoegd.

Voorbereiding

Het implementeren van Shopify, Magento 2, Lightspeed of inladen van de Base Tracker
Het implementeren van Deployteq, Copernica, Mailjet, Spotler of importeren van e-mailadressen (uit andere ESP’s)

Audience maken

Maak een audience aan om de personalisatie in stap 2 niet te tonen aan profielen waarvan het e-mailadres al bekend is:

 

Personalisatie maken

Maak een personalisatie aan om het e-mailadres en newsletterconsent te werven:

 

Personalisatie testen

Test de personalisatie live op de website en bekijk de effecten op het 360° profiel:

Tips

Een whitepaper of extra informatie kan worden aangeboden in ruil voor het e-mailadres van het profiel.

De checkbox voor het verlenen van newsletter consent kan automatisch gevuld en verborgen worden door JavaScript en CSS toe te voegen aan de personalisatie.

Voor het automatisch invullen van de checkbox kan het volgende worden toegevoegd aan de Javascript box van de variant:

document.getElementsByClassName("sqzly-checkbox")[0].setAttribute("checked", "true");

Om de ingevulde checkbox te verbergen kan het volgende worden toegevoegd aan de CSS box:

{{ cssPrefix }} .sqzly-fields label {

display:none !important;

}

Voorbeeld JavaScript en CSS box:

 

Deze Succes Case kan gecombineerd worden met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1598423044